8/26/14

O le Faafetai ...

 ... sa tuuina i le ‘auvala’aulia o le fiafia sa faia mo Elder Letalu (Aukuso 26, 2014), i lona taliu mai i lana misiona
________________________________

Oute manatu o le a le tu’ua faa-mafutaga tafatafamaogo le tatou afiafi.  O upu masani fo’i a le atunu’u e ui ina faapopo aso ua a’o aso folau e le mafai ona tu’ua. O lona uiga poo a ni porokalama fuafuaina ma faataatia, e masani ona iai ni suiga e faapopo ma faafuase’i, ae e iai fo’i tulaga e le mafai ona suia pe soloia.

E faapena fo’i la i nisi o tulaga o le tatou tu ma agaifanua, ae maise le faaleoina o se loto ma se agaga faafetai mo se faaaloalo. O le pogai lea o lo’u toe soso atu, e pei ona tuuina atu i le taimi ua sola.


E le o toe na ma le laina, ua malama fo’i i ulugalu, O le to’atele o lo tou pa’ia ma lo tou mamalu ia o ni aiga ia i ma’ua ma le tina.  Ae a lafalafa fo’i tuga, ua aiga e tasi i tatou uma i le Tala Lelei, lea ua mafua ai ona tatou penei, e patipatia le ta'avaoga ma le ta'aseega i le Tala’iga a le atali’i. 


Peita’i, e ui fo’i i so tatou  soo tulutulu ma faafaleve’a i lo tatou va nonofo, ae e le tuua ai i lalo o outou pa’ia ma outou sa - paia o aiga, nuu ma alalafaga, aua o le tagata ma lona tupuaga o le tagata foi ma lona faasinomaga.  O lea, ta’oto faa-galu e le fati o outou sa ma faiga, ae maise ia te outou o ni o’u paolo ma faamalumaluga, ni o’u sao i malo.  Tulou.


Faatulou atu fo’i i auauna a le Atua faapea tupu ma tamali'i ua tatou faatasi, i o outou sa faale-Talalelei ma mamalu faale-atunuu.


O pa’ia o Samoa, ia o le a faase’etuagalu; e le gafataulimaina e lo’u tagata ona taea pa’ia ia, ae le gata i lea, o loo iai laoa, maota ma malae o Samoa e agatonu ai pa’ia ia. Ae ta faapei ia o le upu nai Poutoa, ia taoama pa’ia ia ae lafo i matau le faatofala’iga aua le Atua ma lona finagalo.  Lea e iai le aso.


Ae o le a se’i  ta’utino le solo a le tamaloa, ma ou faapea atu - Faafetai, faafetai, faafetai tele lava.


Faafetai atu i lo tou maliu mai ma afifio mai. Faafetai i lo tou faamalo’ulo’u lo tou tutu la’au faamanuiti, ma lo tou taliaina aloa’ia o le valaau  ma le faatalau’ula atu a i ma’ua ma le fanau.  O lea ua maualuga ai le aso ona o lo tou amana'ia o le talo atu.


E le faagaloina  fo'i faai’a i ola lo outou agalelei.  E le ufiufia foi faamanugase lo tou alofa ma la tou foa’i,  i soo lava se tulaga. Poo tupe, poo taumafa poo nisi lava faatinoga, ia toe faafetai ma faamalo atu.  O ai le tagata ua e manatu ane ai? O upu masani, ia e sili le manuia o le foa’i nai le talia.  Ia sautualasi ona faamanuia atu le Atua.


E talitonu fo’i le faamoemoe sa outou tagi ma faasagi i le Tama i le Lagi aua le manuia ma le saogalemu o ana auauna tala’i o ali’i ma tama’ita’i o loo tala faauto i itu e fia o le kelope, e aofia ai ma le atali’i lea. Faamalo ma faafetai i a outou faatoga ma talotaloga, ia outou tagisaga ma talosaga.


Ou te le toe tau selu pe faalalanu atu. E le toe tau ‘aufagaina fo'i le la’au ua ta tulaga. E iloa le tamali’i i ana taga o le tupu fo’i i ana aga.  


Ona faata’i lea ma se matou tala, afai ua le so’o lou pale le tau lou titi, ia malu ave i fale i outou finagalo se taumafaiga vaivai a Letalu ma le aiga.  Ua pu’upu’u si ota lima.  Ae o le auganiga, ‘aua ne’i lia’iina i ala sota faatamala. Ia lililo fo'i faiva o Fiti.  O se upu fo’i ua le tau tamali’i, ia alofa ma ia va'atele i outou finagalo. 


Ia o si a'u toe pi'ioa atu lea i le ta aleaga i lenei afiafi.  Sau se taimi tatou taumavae, ia alofa le Atua e puipui ma leoleo le toe taliu atu i aiga ma fanua. Tatou mavae lea i le mavaega nai le tai, a Taema ma Tilafaiga - Pe a ta fefulituaa’i, ia tumau lo ta fealofani.


Ia soifua ma ia manuia.

No comments:

Post a Comment