7/8/15

LDS CHURCH RESPONSE (Samoan)

(RESPONSE TO THE SUPREME COURT DECISION LEGALIZING SAME‐SEX MARRIAGE IN THE UNITED STATES)

The following translation is mine.  Click here for the English version.

TALI E FAASAGA ILE FAAI’UGA A LE FAAMASINOGA SILI UA FAATAGAINA AI FAALE-TULAFONO FAAIPOIPOGA A I LATOU E TUTUSA ITUTINOSA* I LE IUNAITE SETETE
June 29, 2015
(*FAATAUATANE/FAATAUAFAFINE)

Talu ai ona o le faai’uga na se'i mavae atu nei a le Faamasinoga Sili a le Iunaite Setete, ma nisi o faagasologa faale-tulafono atoa fo’i ma nisi o aiaiga o tulafono faalemalo i nisi o atunu’u ua aloa’ia ai mafutaga faatauatane ma faatauafafine, ua toe ta’utino ma toe faamautuina ai e le Aufono a le ‘Au Peresetene Sili ma le  Korama a le To’asefululua o le Ekalesia a Iesu Keriso o le ‘Au Pa’ia o Aso e Gata Ai le mata’upu faavae o a’oa’oga a le Ekalesia e faatatau i le ola mama, faaipoipoga, ma le aiga. I lo  matou tuuina atu ai o lenei ta’utinoga, matou te uuna’iina outou uma ina ia matua utagia nei a’oa’oga i totonu o le aotelega faavae o le Ata o le Faaolataga ma faamoemoega a lo tatou Tama i le Lagi, i le foafoaina o le lalolagi  ma  le avanoa mo lo tatou fanauina faaletino faapea ma lo tatou ola ai  iinei o ni Ana fanau.

O le faaiopoipoga i le va o se tane ma se ava sa faavaeina e le Atua ma e i le totonugalemu o Lana fuafuaga mo Ana Fanau ma le  soifua lelei o nu’u ma atunu’u. “Na faia e le Atua le tagata i lona lava faatusa, ma i le faatusa o le Atua na ia faia ai o ia; tane ma le fafine na ia faia ai i la’ua.  Ma sa faamanuia i la’ua e le Atua, ma fetalai atu le Atua ia te i la’ua, Ia fanafanau ma uluuluola ma faato’ateleina le lalolagi” (Kenese 1:27-28). “O lea e tuua ai e le tane lona tama ma lona tina ae pipi’i atu i lana ava: ma avea i la’ua ma tino e tasi” (Kenese 2:24).
O aiga mautu, ua ta’ita’iina e se tina ma se tama alofa, ma avea o se iunite mo le faafaileleina o fanau, faatumauina o le faatuatua, ma le tuufaasologa i augatupulaga lalovaoa  (lumana’i) o malosi’aga  ma aoga o le ola mama, ma ua taua i le va nonofo o tagata faapea fo’i le  faaolataga faavavau.

O se aiga ua fausia i luga o le faaipoipoga o le tane ma le fafine, o se nofoaga pito sili lea mo le tupu olaola o le fuafuaga a le Atua mo le fiafia o Ana fanau. O le pogai lea o le faamalosia ma puipuia ai lautele e nu’u ma atunu’u le faaipoipoga i le va o se tane ma se fafine, ma o le aiga e tupuga mai i la la’ua  faatasiga o ni aiga manuia.  O faiga faa-feusua’iga i fafo atu o se faaipoipoga faapea, ua fete’ena’i  lea ma tulafono a le Atua e faatatau i le ola mama.

O suiga i tulafono sivili ma faale-malo e le mafaia, ma ua matua le mafai lava, na suia le tulafono o le amiotonu/amiosa’o ua faavaeina e le Atua.  Ua faamoemoeina i tatou e le Atua e lagolago ma tausi Ana tulafono e tusa lava poo le a le ‘ese‘ese anoanoa’i o manatu ma a’ega fou a tagata.  O Lana tulafono o le ola mama e manino: o faiga faa-feusua’iga ua talafeagai tau lava i le va o se ali'i ma se tama'ita'i ua faaipoipo i la le tulafono, o le tane ma le ava. Matou te talo atu ia te outou uma ina ia toe iloilo ma malamalama i le mataupu faavae o loo iai i le “O le Aiga: O se Folafolaga i le Lalolagi”

Ina ia o gatasi ma o tatou talitonuga faavae, o le a le faatagaina sui o le Ekalesia e latou te faaaogaina la latou pule faa-failotu e faia ai faaipoipoga faatauatane ma faatauafafine, ma e le faatagaina fo’i e le Ekalesia ona faaaogaina ona falelotu poo meatotino mo sauniga, taligamalo, poo nisi lava gaoioiga e iai ni ona sootaga ma faaipoipoga faatauatane ma faatauafafine.
Peita’i, o tagata uma e asiasi mai i o tatou falelotu ma lotoa, e talia lelei i latou pe afai latou te tausia ma aloa’ia a tatou tulaga o amio faaaloalogia i taimi o a latou asiasiga.

Ua a’oa’o mai le talalelei a Iesu Keriso e alofa atu ma agalelei ma tausia le va lelei ma tagata uma - e tusa lava pe ua iai ni a tatou fe’ese’esea’iga.  Matou te talitonu o i latou uma ua latou faamatu’u atu i tulafono ma i’uga faamasinoga e faatagaina ai faaipoipoga faatauatane ma faatauafafine e le tatau ona faia/faaalia iai ni uiga le faaaloalo.  I le ma lenei, ua mae’a ona lagolagoina e le Ekalesia aia tatau a ulugali’i  faatauatane ma faataufafine i tulaga tau le togafitiga i falema’i ma tausigama’i, o aiaiga faaleitu’au o fale nofo totogi ma  galuega, ma mataupu tau i uili (will) ma mavaega, pe afai lava o le a le a’afia pe afaina ai le mamalu o le aiga masani (traditional family) poo aia tatau faavae o ekalesia.

Ua faatauanauina e le Ekalesia le aia tatau a ona ta’ita’i ma ona tagata-a-lotu e latou te faaleo ma lagolagoina o latou ta’utinoga taulotu e uiga i faaipoipoga, aiga ma le amioatua e aunoa ma ni fetaua’iga, tauimasui poo ni faasalaga.  E iai fo’i i le Ekalesia le aia e tausia ai ana tulaga o le amioatua ma le ta’uleleia o ona tagata.

I le avea ai o ni tagata o le Ekalesia, ua ia i matou le aia e a’oa’o ai le tala lelei a Iesu Keriso ma  faapupula le anoa’i o faamanuiaga e afua i le usita’ia o tulafono a le Atua, faapea fo’i ma taunu’uga le ma’alofia e maua i le fulitua atu iai.  Matou te talo atu i tagata uma ia tatalo mo tagata i so’o se mea ina ia faamaluluina o latou loto i mataupu moni sa faavaeina e le Atua mai le amataga, ma o lena poto o le a foa’iina atu ia i latou o le a vaetofia e faia faai’uga o ni mataupu ogaoga e taua ma aoga mo le lumana’i o nu’u ma atunu’u.

O LE ‘AUFONO A LE
‘AU PERESETENE SILI MA LE
KORAMA A APOSETOLO E TO’ASEFULULUA
O LE EKALESIA A IESU KERISO O LE ‘AU PA’IA O ASO E GATA AI.

No comments:

Post a Comment