7/8/15

Manu Samoa vs. All Blacks

Our family gathered to watch the game tonight - live.  The majority of course rooted for the Manu, a few for the All Blacks and the rest did not care.  It was such an historic event that I had to mount my camera on the roof, pointed it to Apia Park and took these pictures ...LOL!  It was a nice game; Manu had  a chance but came up short, 25-16, All Blacks.  Great effort Manu!  Faamalo le ta'alo malosi ma le faatausala.

Tane getting his flag ready before the game ... go Manu!

... a maua loa le polo, ia amaka loa kakou!


... even the Head of State smiled at my camera LOL!

"...is that McCaw? ... oi o Sonny B!!"


"... soso mai i luma sole, vaai lele la'a o'o mai le olopeleki, ouke ofo i le le offside, sole"


"... go go go male atoa iai!"

"... we wish this was a game between the Patriots and the Seahawks... somebody explain rugby to us please!...
what?... they have hookers? naaah!

... fekaui le 'au 'ai kalo ma le 'au 'ai mamoe  ...lol!


"... pei a e gau kolegi le 'au a kakou!"

... "e, o a'u o le Samoa!"

... se sulu le ulu sole!

"...e le afaina, o le malolo a le tamali'i"

"... ia malo fo'i sole" (to the one raising his hand)

..auooooi, ka fia ku'ia a se leoleo, oso so'o mai i ka luma o lea e faia'iga le 'au.

... o le kupe o le makou cash power lea ga faakau ai la'u ticket...ika gei le faastoe!

No comments:

Post a Comment